Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 30.04.2020, 10:00 часот

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ продолжува со следење на уредбите со законска сила кои ги носи Владата.

Заклучно со 30.04.2020 година во 10:00 часот, Владата има донесено вкупно 135 уредби со законска сила.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.

Прегледот ќе биде и понатаму редовно ажуриран