Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 05.06.2020 година

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ продолжува со следење на уредбите со законска сила кои ги носи Владата.

Заклучно со 05.06.2020 година, Владата има донесено вкупно 201 уредба со законска сила. Во деновие помеѓу 05.06.2020 година и 08.06.2020 година (заклучно со 15:00 часот кога е објавен овој преглед) не беа донесени нови уредби со законска сила.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.