Расправа „Правна заштита на природата и животната средина и судска заштита на правото на животна средина“

На ден 02.03.2020 година Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ со почеток во 10:00 часот во работните сали на МАНУ ја одржа расправата „Правна заштита на природата и животната средина и судска заштита на правото на животна средина“. Расправата беше одржана во соработка со Македонското здружение на млади правници (www.myla.org.mk) и Центарот за правни истражувања и анализи (www.cpia.mk). Учество на расправата зедоа вкупно 30 лица – претставници на:

(more…)

Повик за аплицирање за учество на Охридската школа на природното право, јули 2019 година

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ ја организира петтата сесија на Охридската школа на природното право под наслов „Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем“. Таа ќе се одржи помеѓу 30ти јуни и 7ми јули 2019 година.

Во рамките на Охридската школа се предвидува научно оспособување и усовршување на 20 студенти на постдипломски студии (втор циклус на студии) и 5 студенти на докторски студии (трет циклус на студии) во областа на правните, политичките и економските науки во рамките на државните и приватните универзитети во државата.

Организациониот одбор ги повикува заинтересираните студенти на втор и трет циклус на правни, политички  и економски студии, да се пријават на повикот и да земат учество на Охридската школа на природното право.

 

Сите трошоци ќе бидат покриени.

 

Повеќе информации за Охридската школа, начинот и роковите за аплицирање да пронајдете ТУКА.

 

На истиот документ се наоѓа и апликациониот формулар.

Научна расправа: „РЕФОРМАТА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО“

Rasprava na tema "Reformata na javnoto obvinitelstvo".

ИЗВЕШТАЈ, ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОЗИ

од одржана расправа под наслов „Реформата на јавното обвинителство“

На ден 29 јануари 2019 година во организација на Центарот за стратегиски истражувања се одржа расправата под наслов „Реформата на јавното обвинителство“. Настанот служеше како платформа на која ќе можат да се спротистават научните аргументи како јавното обвинителство во Република Македонија треба да биде конструирано во иднина. (more…)

Постари публикации