Повик за учество на ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО на тема: „Good governance and legal reforms“

Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ со поддршка на Амбасадата на Соединетите Американски Држави и Амбасадата на Шпанија ја организира третата сесија на Охридската школа на природното право под наслов „Good governance and legal reforms“. (more…)

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ – МЕЃУНАРОДЕН ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ „SOCIETAS ET SCIENTIA“

Центарот за стратегиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите ги поканува сите заинтересирани студенти од прв, втор и трет циклус на студии во сферата на општествените науки да достават свои научни или стручни трудови кои ќе бидат објавени во Зборник на „Охридската школа на природното право“ кој го носи насловот „Societas et Scientia.
(more…)

Нова публикација: Дијалогот меѓу цивилизациите и предизвиците на толеранцијата во дигиталната ера

Центарот за стратегиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), од 2012 година организира годишни конференции за одбележување на Меѓународниот ден на толеранцијата – 16 ноември на теми поврзани со толеранцијата во општа смисла, а со особен фокус на институционалниот одговор кон криминалот од омраза и говорот на омраза, справување со стереотипите, како и дијалогот меѓу религиите.

(more…)

Постари публикации