Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 22.05.2020 година во 15:00 часот

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ продолжува со следење на уредбите со законска сила кои ги носи Владата.

Заклучно со 22.05.2020 година во 15:00 часот, Владата има донесено вкупно 174 уредбa со законска сила.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.

Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 12.05.2020 година, 11:00 часот

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ продолжува со следење на уредбите со законска сила кои ги носи Владата.

Заклучно со 12.05.2020 година во 11:00 часот, Владата има донесено вкупно 149 уредбa со законска сила.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.

 

Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 05.05.2020 година, 11:00 часот

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ продолжува со следење на уредбите со законска сила кои ги носи Владата.

Заклучно со 05.05.2020 година во 11:00 часот, Владата има донесено вкупно 141 уредбa со законска сила.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.

Прегледот ќе биде и понатаму редовно ажуриран.

Понови публикацииПостари публикации